Thông báo:

- Kể từ 12h00 ngày 12/01/2015 Hệ thống mail với tên miền OU.EDU.VN sẽ chuyển sang hạ tầng Google mail.
- Máy chủ mail.ou.edu.vn sẽ dừng gởi nhận mail và tiếp tục duy trì để truy cập các mail cũ.
- Quý thầy cô và các bạn sinh viên sử dụng mail với tên miền OU.EDU.VN vui lòng truy cập tại trang đăng nhập Gmail.com.
    Ví dụ: abc.nv@ou.edu.vn, 1454050041Huy@ou.edu.vn (Lưu ý: phải có @ou.edu.vn)
- Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Trung tâm QLHTTT.
Nhấn vào đây để truy cập hệ thống Mail cũ